Jinan dvoulaločný

Původ druhu a jeho rozšíření

Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) pochází z Číny. Jedná se o starobylý druh, který se na Zemi vyskytoval již před mnoha miliony lety a patří tak mezi nejstarší druhy dřevin. V minulosti byl rozšířen v širokém geografickém rozmezí, ale s postupem času byl omezen na několik malých oblastí v Číně. V divočině je v současné době jinan dvoulaločný velmi vzácný.

Díky svému jedinečnému vzhledu a odolnosti vůči znečištění a některým nemocem byl jinan dvoulaločný pěstován v botanických zahradách a parcích po celém světě. Na konci 18. století byl dovezen do Evropy a Spojených států amerických, kde se stal oblíbeným okrasným stromem. Jinan dvoulaločný byl také introdukován do dalších oblastí světa jako jsou Jižní Amerika, Austrálie nebo Jižní Afrika, kde prosperuje v podobných klimatických podmínkách.


Základní charakteristika a morfologie druhu

Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) je dvoudomý opadavý strom. Je jediným druhem rodu jinan z monotypické čeledě jinanovitých. Čeleď přísluší do fylogeneticky velmi prastarého řádu jinanotvaré, který má právě jen tuto jedinou čeleď. Obecně lze říci, že jinan dvoulaločný patří mezi opadavé jehličnany a je vývojovým předchůdcem listnatých dřevin, kdy se jehlice vějířovitě uspořádaly vedle sebe a vytvořily podobu listu.

Jinan je statný strom s kuželovitou až rozkladitou korunou, který dorůstá do výšky 30 až 40 metrů. Je to dlouhověký strom, nejstarší doložený jinan je starý okolo 4700 let a roste v Číně, provincii Guizhou, v okresu Changshun.

Zde jsou jeho základní charakteristiky a morfologie:

 • Kmen: Kmen jinanu dvoulaločného je poměrně krátký a tlustý. Má charakteristickou šedou až stříbřitou kůru, která se u starších stromů může odlupovat v tenkých plátcích.
 • Větve: Větve jsou rozvětvené, což dává stromu hustý, široký a otevřený tvar. Jinan dvoulaločný má tendenci růst do pyramidálního tvaru, který se postupně mění na širší, rozložitý tvar s věkem.
 • Listy: Jinan dvoulaločný má listy, které jsou jednou z jeho nejvýraznějších morfologických charakteristik. Jsou dvoulaločné, což znamená, že mají tvar rozštěpený na dvě části, které připomínají laloky. Listy jsou střídavé a dlouhé až 5-10 cm. Každý lalok je na konci zaoblený a mezi nimi se nachází charakteristická část listu s trojúhelníkovitým tvarem. Listy jsou svěže zelené barvy a na podzim získávají nádherný žlutý odstín, což je jedna z příčin, proč je tento strom oblíbený v zahradách a parkových oblastech.
 • Semena: Jednou z význačných částí jinanu dvoulaločného jsou jeho semena, známá jako jinanové oříšky nebo ginkgo oříšky. Jsou jedlé a mají výrazný zápach. Semena jsou chráněna ve slupce, která se po zralosti otvírá a vypadají podobně jako malé broskve. Přestože jsou semena lahodná, obsahují vnitřní dužinu, která může být toxická, pokud není dostatečně zralá nebo je nevhodně připravena ke konzumaci.


Ekologie druhu

Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) je strom, který má specifické ekologické vlastnosti, které mu umožňují přežívat v různých podmínkách. Jinan je jedním z nejstarších žijících druhů na světě.

Zde jsou některé základní ekologické aspekty tohoto druhu:

 • Stanoviště: Původně pochází z Číny, kde se vyskytuje v mírném klimatu. Je přizpůsobený různým půdním podmínkám, ale upřednostňuje dobře odvodněné a mírně kyselé až neutrální půdy. Roste na slunných a polostinných místech.
 • Tolerance ke znečištění a stresovým podmínkám: Jinan dvoulaločný je známý svou schopností odolávat znečištění ovzduší, což ho činí ideálním stromem pro městské prostředí, kde je vystaven vysokým koncentracím znečišťujících látek. Je také relativně odolný vůči škůdcům a nemocem.
 • Životní cyklus: Jinan dvoulaločný je opadavý strom, což znamená, že shazuje své listy na podzim. Během zimního období je v klidu a na jaře znovu vyráží nové listy. Má dvoudomé kvetení, což znamená, že jednotlivé stromy jsou buď samčí (produkují pyl) nebo samičí (produkují semena). Pro oplodnění je potřeba, aby samčí a samičí stromy rostly poblíž sebe.
 • Šíření a rozmnožování: Jinan dvoulaločný se rozmnožuje převážně semeny, která jsou chráněna tvrdými slupkami. Semena mohou být rozšiřována ptáky nebo savci, kteří je pojídají a poté vyvrhnou nepoškozená. Semena mají také tendenci klíčit dobře i na místech, kde jsou vhodné podmínky pro klíčení.
 • Význam v ekosystémech: Jinan dvoulaločný poskytuje potravu pro různé druhy zvířat, zejména ptáky a savce, kteří konzumují jeho semena. Navíc jeho listy a plody jsou zdrojem potravy pro některé hmyzí druhy. Díky své odolnosti vůči znečištění přispívá i k čištění ovzduší v městských oblastech.

Celkově je jinan dvoulaločný ekologicky zajímavým druhem, který se dokáže přizpůsobit různým životním prostředím. Jeho odolnost vůči znečištění, dlouhověkost a jedinečná morfologie ho činí fascinujícím stromem, který má ekologický význam a je oblíbený v krajinářství i zahradnictví.


Obsahové látky

Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) je známý svým bohatým obsahem bioaktivních látek, které mu přisuzují různé léčebné a zdravotní vlastnosti. Zde jsou některé z hlavních obsahových látek tohoto stromu:

 • Flavonoidy: Jinan dvoulaločný obsahuje různé flavonoidy, jako je kaempferol, quercetin, isoramnetin a rutozid. Tyto sloučeniny jsou silné antioxidanty a mají protizánětlivé účinky. Pomáhají chránit buňky před poškozením volnými radikály a mohou podporovat zdraví cév a krevního oběhu.
 • Terpenoidy (ginkgolidy a bilobalidy): Tato skupina látek je unikátní pro jinan dvoulaločný a je považována za hlavní bioaktivní složku jeho listů. Ginkgolidy a bilobalidy jsou známé svým potenciálem pro podporu kognitivních funkcí a zlepšení krevního oběhu v mozku. Některé studie naznačují, že tyto látky mohou být užitečné při prevenci nebo zpomalení pokroku některých neurodegenerativních onemocnění jako je Alzheimerova choroba.
 • Fytosteroly: Jinan dvoulaločný obsahuje fytosteroly, které mají podobnou strukturu jako cholesterol. Tyto látky mohou pomáhat snižovat hladinu cholesterolu v krvi a přispívat ke zdraví srdce.
 • Organické kyseliny: Jinan dvoulaločný obsahuje různé organické kyseliny jako je kyselina listová, kyselina nikotinová a kyselina askorbová (vitamín C). Tyto kyseliny jsou důležité pro metabolismus a mohou přispívat k celkovému zdraví.
 • Aminokyseliny: V jinanu dvoulaločném se také nachází různé aminokyseliny, které jsou stavebními kameny proteinů v těle.
 • Ostatní látky: Kromě výše uvedených látek obsahuje jinan dvoulaločný také vitamíny, minerály a další biologicky aktivní sloučeniny.


Význam pro zdraví

Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) má dlouhou tradici v léčitelství a byl dlouhodobě využíván pro různé zdravotní účely. V čínské tradiční medicíně je jinan používán po tisíce let k léčbě astmatu, zažívacích potíží, kašle, omrzlin a senility. Zde jsou některé z potenciálních významů tohoto stromu pro zdraví:

 • Podpora kognitivních funkcí: Jedním z nejvíce prozkoumaných aspektů jinanu dvoulaločného je jeho účinek na mozkovou funkci. Bylo provedeno několik studií, které naznačují, že extrakt z listů jinanu dvoulaločného obsahující ginkgolidy a bilobalidy může podporovat kognitivní funkce jako je paměť, pozornost a koncentrace. Některé studie naznačují, že u starších lidí může přípravek z jinanu dvoulaločného pomoci zlepšit kognitivní schopnosti a snížit riziko poklesu mentálních funkcí.
 • Zlepšení krevního oběhu: Látky obsažené v jinanu dvoulaločném, zejména flavonoidy, mají pozitivní účinky na krevní oběh. Mohou pomoci rozšiřovat cévy a zlepšovat pružnost stěn cév, což může přispět k lepšímu průtoku krve a snížení krevního tlaku. To může být užitečné pro lidi trpící hypertenzí a problémy s oběhem.
 • Antioxidační účinky: Flavonoidy a další bioaktivní látky v jinanu dvoulaločném jsou silné antioxidanty, což znamená, že pomáhají chránit buňky před poškozením volnými radikály. Oxidativní stres může přispívat k různým onemocněním, včetně kardiovaskulárních chorob a stárnutí. Antioxidační vlastnosti jinanu dvoulaločného mohou pomoci chránit tělo před tímto druhem poškození.
 • Protizánětlivé účinky: Některé látky obsažené v jinanu dvoulaločném mají protizánětlivé vlastnosti, které mohou pomáhat snižovat záněty v těle. To může být užitečné pro různá onemocnění zánětlivé povahy jako jsou revmatoidní artritida a další autoimunitní choroby.

Ačkoliv jinan dvoulaločný obsahuje mnoho užitečných látek, ne všechny jeho účinky jsou plně prozkoumány nebo doloženy klinickými studiemi. Při používání doplňků stravy nebo léčebných přípravků z jinanu dvoulaločného je důležité dodržovat doporučené dávkování a konzultovat s lékařem, zejména pokud máte nějaká zdravotní omezení nebo užíváte jiné léky.

Americký národní toxikologický program v dlouhodobém testu s laboratorními zvířaty zjistil, že extrakt z jinanu u laboratorních myší zvyšoval výskyt rakoviny jater a u potkanů rakoviny štítné žlázy. V roce 2015 pak Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny na základě pokusů na zvířatech zařadila jinan dvoulaločný mezi podezřelé karcinogeny.


Afrodisiakum

Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) je známý svými různými léčebnými účinky, ale co se týče jeho účinku jako afrodisiaka, vědecké důkazy jsou omezené a sporné.

Jinan dvoulaločný byl v některých kulturách tradičně používán jako afrodisiakum. Avšak vědecký výzkum zabývající se tímto účinkem jinanu dvoulaločného je omezený a nepřesvědčivý.

Několik studií se zabývalo účinkem extraktu z jinanu dvoulaločného na sexuální funkce u lidí a zvířat. Některé studie uvedly, že extrakt z jinanu dvoulaločného může zlepšovat sexuální dysfunkci u některých jedinců, zatímco jiné studie neprokázaly žádný významný účinek na sexuální funkci.

Je důležité si uvědomit, že sexuální touha a funkce jsou ovlivněny mnoha faktory, včetně fyzického a psychického zdraví, hormonálního stavu, životního stylu a emocionálních aspektů. Afrodiziaka jsou komplexní téma a jejich účinnost může být individuální.

Pokud máte nějaké problémy se sexuální funkcí nebo sníženou sexuální touhu, je nejlepší se poradit s lékařem nebo odborníkem na sexuální zdraví. Jinan dvoulaločný by neměl být používán jako samoléčebný prostředek pro sexuální problémy, ani by neměl nahrazovat lékařskou péči.


Alternativní a domorodé názvy

Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) má různé alternativní a domorodé názvy v různých částech světa. Zde jsou některé z nich:

Čínské názvy:

 • 白果 (bái guǒ) - doslova "bílé ovoce"
 • 銀杏 (yín xìng) - doslova "stříbrný ořech"
 • 金鋏 (jīn jiá) - doslova "zlatý nůž"

Japonské názvy:

 • イチョウ (ichō)

Korejské názvy:

 • 은행 (eunhaeng)

Německé názvy:

 • Ginkgo
 • Ginkgobaum

Anglické názvy:

 • Ginkgo
 • Maidenhair tree

Francouzské názvy:

 • Ginkgo biloba
 • Arbre aux quarante écus

Španělské názvy:

 • Ginkgo
 • Árbol de los cuarenta escudos

Tato jména mohou být v různých zemích a jazycích mírně odlišná, ale označují stejný unikátní strom jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba).

WEBOVÉ STRÁNKY ZDARMA