Vladimír Holub

biolog / botanik

Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze (obor geobotanika, titul Mgr.)

Karina Holubová

fyzioterapeut / výživový poradce

Fakulta tělesné kultury University Palackého v Olomouci (obor fyzioterapie, titul Mgr.)

VÁŽNÉ SEZNÁMENÍ