Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření (také známý jako burnout, popsán v roce 1974 H. Freudenbergerem) je stav dlouhodobého emočního a fyzického vyčerpání způsobeného dlouhodobým vystavením se stresovým faktorům, zejména v pracovním prostředí. Tento stav se často vyskytuje u lidí, kteří mají vysoké nároky na svou práci a často pracují pod tlakem, ale nedostávají dostatečnou podporu nebo uznání.

Mezi hlavní příznaky syndromu vyhoření patří:

 • Emoční vyčerpání - pocit vyčerpání, nedostatek energie a nadšení pro práci.
 • Snížená pracovní výkonnost - snížená efektivita, snížené nadšení a zhoršená kvalita práce.
 • Depersonalizace - pocit vzdálenosti, neosobnosti nebo cynismu vůči kolegům, klientům nebo zákazníkům.
 • Časté nemoci - oslabená imunita, snížená odolnost vůči nemocem, častější chřipky a infekce.

Je důležité si uvědomit, že syndrom vyhoření není jen krátkodobý stav únavy nebo stresu, ale dlouhodobý stav, který může ovlivnit nejen výkon v práci, ale i osobní život a zdraví.

K nejčastějším příčinám, které mohou přispět ke vzniku syndromu vyhoření patří:

 • Nadměrná pracovní zátěž: Lidé, kteří mají příliš mnoho práce, pracují přesčas a nemají dostatek času na odpočinek, jsou náchylnější k syndromu vyhoření.
 • Nedostatek podpory a uznání: Nedostatek podpory od nadřízených, pocit nedostatečného uznání a ocenění mohou vést k pocitům beznaděje a vzdoru, což může přispět k vzniku syndromu vyhoření.
 • Monotonie práce: Pokud má práce málo variace nebo se opakuje každý den stejným způsobem, může to vést k nudě a vyčerpání.
 • Konflikty v práci: Konflikty s nadřízenými nebo kolegy mohou být stresující a vést k pocitům beznaděje a vzdoru.
 • Nedostatečná práce s lidmi: Pokud má člověk práci, která vyžaduje mnoho mezilidských interakcí, může to být velmi náročné, pokud nejsou vztahy s lidmi pozitivní a podpůrné.
 • Nedostatečná rovnováha mezi pracovním a osobním životem: Nedostatek času na rodinu a volný čas může vést k pocitům vyčerpání a beznaděje.

Kombinace těchto faktorů může být ještě větším rizikem pro vznik syndromu vyhoření.

Syndrom vyhoření lze léčit, a to jak prostřednictvím lékařského ošetření, tak i pomocí změn v životním stylu a pracovních návycích. Lékařské ošetření může zahrnovat psychoterapii, antidepresiva nebo jiné léky na úzkost a deprese, pokud jsou příznaky syndromu vyhoření závažné a dlouhodobé. Terapeutické metody, jako je kognitivně-behaviorální terapie, mohou pomoci při zvládání stresu a učení se nových dovedností, jak se vypořádat s vysokou pracovní zátěží. Změny v životním stylu a pracovních návycích mohou také pomoci při léčbě syndromu vyhoření.

Léčba syndromu vyhoření může být dlouhodobá a zahrnovat kombinaci lékařského ošetření a změn v životním stylu a pracovních návycích. Pokud máte příznaky syndromu vyhoření, je důležité se poradit s lékařem nebo odborníkem na duševní zdraví.

Existuje několik preventivních opatření, která mohou pomoci snížit riziko vzniku syndromu vyhoření. Některá z těchto opatření jsou:

 • Zvládání stresu: Důležité je naučit se zvládat stres, který vám pomůže lépe reagovat na vysokou pracovní zátěž. Můžete si vytvořit seznam relaxačních technik, které vám pomohou uvolnit napětí a snížit stres, například meditace, jóga, hluboké dýchání nebo pravidelný pohyb.
 • Zlepšení komunikace: Kladná a otevřená komunikace s nadřízenými a kolegy může pomoci snížit napětí a zlepšit pracovní prostředí.
 • Efektivní plánování a organizace: Plánování a organizace pracovních úkolů může pomoci snížit pracovní zátěž a zlepšit produktivitu.
 • Zlepšení životního stylu: Zdravý životní styl, jako je pravidelná fyzická aktivita a zdravá strava, mohou pomoci zlepšit celkové zdraví a zvládnutí stresu.
 • Vyvážený pracovní a osobní život: Důležité je mít vyvážený pracovní a osobní život. Můžete si například stanovit pravidelný čas na rodinné aktivity, koníčky nebo jiné zájmy mimo práci.
 • Asertivita: Naučit se říci "NE" nepřiměřenému množství pracovních úkolů může pomoci snížit pracovní zátěž a stres.
 • Podpora a pomoc: Důležité je hledat podporu a pomoc od rodiny, přátel nebo profesionálních odborníků na duševní zdraví, pokud máte pocit, že jste pod vysokým stresem nebo se cítíte vyhořelí.

Syndrom vyhoření je komplexní stav a jeho řešení vyžaduje celkový přístup, který zahrnuje změny v životním stylu, snižování stresu a léčbu podle potřeby.

Doplňky stravy mohou být užitečné jako součást celkového přístupu k řešení syndromu vyhoření, zejména pokud jsou kombinovány s vhodnými změnami v životním stylu a léčbou, kterou doporučí lékař. Je důležité si ale uvědomit, že žádný doplněk stravy sám o sobě nezmírní syndrom vyhoření.

Zde jsou některé doplňky stravy, které mohou být užitečné při snižování stresu a úzkosti:

 • Ashwagandha: Ashwagandha neboli vitánie snodárná (Withania somnifera) je bylina, která se tradičně používá k podpoře duševního a fyzického zdraví. Některé studie naznačují, že může pomoci snížit hladinu stresu a úzkosti.
 • Rhodiola: Rozchodnice růžová (Rhodiola rosea) je bylina, která se také používá k podpoře zdraví a snižování úzkosti a stresu. Některé studie ukazují, že může pomoci zlepšit náladu a energii.
 • Omega-3 mastné kyseliny: Omega-3 mastné kyseliny jsou esenciální tuky, které jsou důležité pro zdraví mozku a celého těla. Některé studie ukazují, že mohou pomoci snížit hladinu stresu a úzkosti.
 • Probiotika: Probiotika jsou živé mikroorganismy, které se nacházejí v trávicím traktu. Některé studie ukazují, že mohou pomoci snížit stres a úzkost tím, že ovlivňují aktivitu mozku a produkci hormonů stresu.
VÁŽNÉ SEZNÁMENÍ