Stres

Stres je fyziologická a psychologická reakce těla na vnější nebo vnitřní podněty, které jsou vnímány jako ohrožující nebo významné. Tyto podněty mohou být jak fyzické, například bolest nebo hlad, tak i psychologické, jako je například nejistota, strach z neúspěchu nebo ztráta kontroly nad situací. Při stresu se uplatňují obranné mechanismy, které umožňují přežití organismu vystaveného nebezpečí.

Když se setkáme s podobnými situacemi, náš organismus automaticky reaguje a aktivuje tzv. "stresovou reakci", což zahrnuje uvolnění hormonů jako je například adrenalin a kortizol, zrychlení srdečního tepu, zvýšení krevního tlaku a zrychlení dýchání.

Krátkodobý stres může být pro tělo užitečný, například v situaci, kdy musíme reagovat na okamžitou hrozbu, jako je například vyhnutí se autonehodě. Avšak pokud se stresové situace vyskytují častěji nebo jsou příliš intenzivní, mohou mít negativní dopad na naše zdraví jako je například vyčerpání organismu, deprese, úzkost, cukrovka, žaludeční problémy, astma, hypertenze, vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních a psychosomatických onemocnění.

Existuje mnoho faktorů (stresorů), které mohou způsobit stres. Některé z nejčastějších příčin stresu zahrnují:

 • Fyzikální faktory: Fyzikální faktory jako prudké světlo, nadměrný hluk, nízká nebo vysoká teplota mohou vyvolat stres.
 • Pracovní stres: Pracovní nároky, vysoká pracovní zátěž, nevyhovující pracovní podmínky, konflikty s kolegy nebo nadřízenými mohou způsobovat stres.
 • Finanční stres: Obtíže s financemi, nezaměstnanost, vysoké dluhy nebo neočekávané výdaje mohou vést ke vzniku stresu.
 • Mezilidské vztahy: Konflikty v rodině, rozchody, neshody s přáteli nebo problémy s partnerem mohou vést k emočnímu stresu.
 • Zdravotní problémy: Chronická onemocnění, bolesti, úrazy nebo nemoc v rodině mohou vést k fyzickému i emočnímu stresu.
 • Životní změny: Velké životní změny, jako je například změna zaměstnání, stěhování, sňatek, rozvod, narození dítěte nebo smrt blízkého člověka, mohou být velmi stresující.
 • Nejistota budoucnosti: Nejistota ohledně budoucnosti, například kvůli politické situaci, změnám klimatu nebo nejistotě ohledně vlastního zdraví či ztráty zaměstnání, mohou způsobovat stres.

Každý jedinec může být k jednotlivým faktorům vyvolávajícím stres různě citlivý. Proto je důležité zjistit, co způsobuje stres konkrétně vám a najít vhodné způsoby, jak se s těmito situacemi vypořádat.

Léčba stresu je možná především prostřednictvím změn životního stylu, psychologické pomoci nebo lékařské péče. Zde jsou některé z možností léčby stresu:

 • Změny životního stylu: Zlepšení stravy, dostatek spánku, pravidelná fyzická aktivita a cvičení, zvládání pracovního vytížení a vytváření si relaxačních aktivit, jako je meditace nebo jóga, mohou pomoci snížit úroveň stresu.
 • Psychologická pomoc: Kognitivně-behaviorální terapie (CBT), která se zaměřuje na změnu myšlení a chování, může pomoci překonat stres. Další možností může být psychoterapie, která pomáhá lidem lépe porozumět svým pocitům a zvládat stresující situace.
 • Farmakologická léčba: Někdy mohou být předepsány léky, jako jsou například antidepresiva, léky proti úzkosti nebo léky na snížení krevního tlaku, když stres způsobuje vysoký krevní tlak nebo jiné zdravotní problémy.
 • Odborná pomoc: Pokud je stres způsoben určitou pracovní nebo finanční situací, může být užitečné hledat odbornou pomoc, například od kariérového poradce nebo finančního poradce.

Existuje řada preventivních opatření, která mohou pomoci snížit riziko stresu. Některé z nich jsou:

 • Vyvážená a zdravá strava: Zdravá a vyvážená strava může pomoci udržet hladinu cukru v krvi a energii na stabilní úrovni a snížit riziko stresu.
 • Pravidelná fyzická aktivita: Pravidelná fyzická aktivita, jako například chůze, běh, plavání nebo jóga, může pomoci snížit úroveň stresu.
 • Dostatek spánku: Dostatek spánku je klíčový pro udržení zdravého těla a mysli. Nedostatek spánku může vést k únavě a podrážděnosti a zvýšit tak riziko stresu.
 • Plánování a organizace: Plánování a organizace mohou pomoci snížit riziko stresu a zvýšit kontrolu nad situací. Vytvoření seznamu úkolů, plánování a stanovení si priorit mohou pomoci udržet věci pod kontrolou.
 • Relaxační techniky: Relaxační techniky, jako například meditace, hluboké dýchání a pravidelné pauzy, mohou pomoci snížit riziko stresu a zlepšit celkovou pohodu.
 • Sociální podpora: Mít podporu rodiny, přátel nebo kolegů může pomoci snížit riziko stresu. Diskuse o problémech a sdílení emocí s druhými může pomoci udržet psychickou pohodu.

Je důležité si uvědomit, že preventivní opatření mohou pomoci snížit riziko stresu, ale ne vždy jsou dostačující, pokud jsou stresové situace velmi intenzivní nebo dlouhodobé. V takových případech může být nutná lékařská nebo psychologická pomoc.

Ke snížení stresu mohou také dopomoci některé doplňky stravy. Zde jsou některé doporučené potravinové doplňky ke snížení stresu:

 • Bylinné přípravky: Některé bylinné přípravky jako například třapatkovka, kozlík lékařský nebo levandule, mohou pomoci uklidnit mysl a snížit úzkost a stres.
 • Vitamíny a minerály: Některé vitamíny a minerály, jako například vitamíny B-komplexu, vitamín C a hořčík, mohou pomoci zlepšit celkovou pohodu a snížit stres.
 • Omega-3 mastné kyseliny: Omega-3 mastné kyseliny, které jsou obsaženy v rybím oleji, mohou pomoci snížit úzkost a stres.
 • Probiotika: Probiotika mohou pomoci udržet zdravou střevní mikroflóru, což může mít pozitivní vliv na psychické zdraví a snížení stresu.
 • Ashwagandha: Ashwagandha neboli vitánie snodárná (Withania somnifera) je bylinka, která se tradičně používá v ajurvédské medicíně k potlačení úzkosti a stresu.

Je důležité si uvědomit, že doplňky stravy nejsou náhradou za zdravou stravu a životní styl a v některých případech mohou mít vedlejší účinky. Z tohoto důvodu je důležité jejich užívání konzultovat s lékařem nebo odborníkem na výživu.

VÁŽNÉ SEZNÁMENÍ