Nádorová onemocnění

Nádorová onemocnění, také nazývaná jako karcinom nebo rakovina, jsou onemocnění způsobená nekontrolovaným růstem buněk. Normálně se buňky těla dělí a umírají v určitém rytmu, aby udržely zdravé tkáně a orgány. Avšak nádorové buňky se dělí rychleji než normální buňky a nerozpadají se v takové míře jako normální buňky.

Nádorové buňky mohou být buď benigní nebo maligní. Benigní nádory jsou obvykle pomalu rostoucí a nemají tendenci se šířit na jiná místa v těle. Maligní nádory jsou však agresivnější a mohou se šířit do okolních tkání a orgánů nebo dokonce do jiných částí těla, což se nazývá metastáza. Existuje mnoho typů nádorových onemocnění, včetně rakoviny prsu, plic, tlustého střeva, kůže a mnoha dalších.

Některé z mnoha faktorů, které mohou přispět k vývoji nádorových onemocnění:

 • Genetická predispozice: Některé rodiny mají vyšší riziko vzniku nádorových onemocnění, a to kvůli dědičným genetickým mutacím, které zvyšují riziko vzniku nádorů. Některé genetické mutace mohou způsobit nádorová onemocnění, jako jsou například BRCA1 a BRCA2 mutace spojené s rakovinou prsu a vaječníků.
 • Věk: S věkem se zvyšuje riziko vzniku nádorových onemocnění.
 • Karcinogeny: To jsou látky, které mohou způsobit poškození DNA a následně vést k vývoji nádoru. Karcinogeny mohou být přítomny v některých potravinách, alkoholu, tabáku, chemických látkách a různých zářeních.
 • Infekce: Některé infekce viry, bakteriemi a parazity mohou způsobit rakovinu jako například virus HPV spojený s rakovinou děložního čípku nebo Helicobacter pylori spojený s rakovinou žaludku.
 • Nezdravý životní styl: Sedavý životní styl, nevyvážená strava, nedostatek pohybu a obezita mohou zvyšovat riziko vzniku nádorových onemocnění.
 • Stres: Stres a špatné duševní zdraví mohou oslabit imunitní systém a zvyšovat riziko vzniku nádorových onemocnění.

Je důležité si uvědomit, že většina nádorových onemocnění je výsledkem kombinace různých faktorů, a že prevence a včasná detekce mohou být klíčové pro snížení rizika vzniku a pro úspěšnou léčbu nádorových onemocnění.

Nádorová onemocnění lze léčit. Existuje mnoho léčebných možností, které se používají v závislosti na typu, rozsahu a pokročilosti nádorového onemocnění a zahrnují chirurgické zákroky, radioterapii, chemoterapii, imunoterapii a cílenou terapii.

 • Chirurgický zákrok může být účinný pro odstranění benigních nádorů nebo maligních nádorů, které jsou v raných stádiích.
 • Radioterapie a chemoterapie mohou být použity samostatně nebo v kombinaci s chirurgií a jsou obvykle používány pro léčbu maligních nádorů.
 • Imunoterapie a cílená terapie jsou relativně nové léčebné metody, které cílí na specifické molekuly v nádorových buňkách nebo podporují imunitní systém pacienta k boji proti rakovině.

Je důležité si uvědomit, že léčba nádorových onemocnění může být náročná a může mít vedlejší účinky. Proto je důležité, aby byla léčba přizpůsobena individuálnímu pacientovi a aby byla prováděna pod dohledem odborníků.

Existuje mnoho preventivních opatření, která mohou pomoci snížit riziko vzniku nádorových onemocnění. Jsou to například:

 • Zdravý životní styl: Zdravý životní styl zahrnuje vyváženou stravu, dostatek pohybu, dostatečný spánek, omezení konzumace alkoholu a omezení kouření.
 • Prevence infekčních onemocnění: Prevence infekčních onemocnění jako jsou HPV, hepatitida B a C a Helicobacter pylori, může snížit riziko některých typů nádorů.
 • Pravidelné lékařské prohlídky: Pravidelné návštěvy lékaře mohou pomoci včasnému odhalení případného nádorového onemocnění.
 • Preventivní testy: Preventivní testy jako jsou mammografie, kolonoskopie a Pap testy (cytologické stěry), mohou pomoci včasnému odhalení nádorových onemocnění.
 • Ochrana před slunečním zářením: Před slunečními paprsky je důležité se chránit a používat vhodné opalovací krémy, nosit pokrývku hlavy a sluneční brýle. Tyto ochranné prostředky mohou pomoci snížit riziko vzniku kožních nádorů.
 • Ochrana před karcinogenními látkami: Ochrana před karcinogenními látkami jako jsou toxiny v pracovním prostředí a v domácnosti, může také pomoci snížit riziko vzniku nádorů.

Je důležité si uvědomit, že prevence nádorových onemocnění může být účinná, ale neexistuje žádná záruka, že se nádorové onemocnění úplně zabrání. Pravidelné lékařské prohlídky a testy jsou klíčové pro včasné odhalení nádorových onemocnění, což zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu a uzdravení.

Neexistují žádné doplňky stravy, které by zaručeně pomohly v boji proti nádorovým onemocněním. Přesto existuje několik látek, které by mohly mít určitý preventivní nebo podpůrný účinek při léčbě nádorových onemocnění.

Mezi látky, které jsou předmětem výzkumu v souvislosti s nádorovými onemocněními například patří:

 • Antioxidanty: Vitamíny C a E, betakaroten a další antioxidanty mohou pomoci chránit buňky před poškozením způsobeným volnými radikály, které mohou přispívat k vzniku nádorových onemocnění. Tyto látky jsou přítomny v potravinách jako jsou ovoce, zelenina, ořechy a semena.
 • Omega-3 mastné kyseliny: Omega-3 mastné kyseliny, které se nacházejí v rybích tucích a některých rostlinných olejích, mohou mít protizánětlivý účinek a pomáhat snižovat riziko některých typů nádorů jako je rakovina prsu a rakovina tlustého střeva.
 • Kurkumin: Kurkumin, který se nachází v kořenech kurkumy (Curcuma longa), je známý pro své protizánětlivé vlastnosti a může pomoci chránit buňky před poškozením způsobeným volnými radikály. Výzkum ukázal, že kurkumin může pomoci snižovat riziko některých typů nádorů jako je rakovina tlustého střeva.
 • Zelený čaj: Zelený čaj z rostliny Camellia sinensis obsahuje látky s antioxidačními vlastnostmi, které mohou pomoci chránit buňky před poškozením způsobeným volnými radikály. Výzkum ukázal, že zelený čaj může pomoci snižovat riziko některých typů nádorů jako je rakovina prsu a rakovina tlustého střeva.
 • Houby: Existuje několik hub, které se používají v tradiční medicíně a jsou zkoumány pro svůj potenciál v boji proti nádorovým onemocněním. Mezi ně patří například reishi, chaga, maitake, shiitake a cordyceps. Tyto houby obsahují látky, které jsou známy pro své protizánětlivé, antioxidační a imunomodulační vlastnosti.

Výzkum ukazuje, že extrakty z těchto hub mohou mít určitý potenciál v boji proti nádorovým onemocněním, ale stále neexistuje dostatečný důkaz pro to, aby byly tyto extrakty doporučeny jako samostatná léčba. Je tedy důležité si uvědomit, že doplňky stravy s obsahem extraktů z hub nemohou nahradit zdravý životní styl ani lékařskou péči. 

VÁŽNÉ SEZNÁMENÍ