Kokotice čínská

Původ druhu a jeho rozšíření

Kokotice čínská (Cuscuta chinensis) je parazitická rostlina patřící do čeledi Cuscutaceae. Její původ a rozšíření jsou spojeny s oblastmi východní Asie, zejména s Čínou. Vyskytuje se i v dalších částech východní Asie, jako jsou Korejský poloostrov, Japonsko a Taiwan.


Základní charakteristika a morfologie druhu

Kokotice čínská (Cuscuta chinensis) je parazitická rostlina, která má specifickou morfologii a charakteristiku, která jí umožňuje přežívat a žít jako parazit na jiných rostlinách.

 • Listy a kořeny: Kokotice čínská je známá svou redukovanou morfologií, která zahrnuje ztrátu listů a kořenů. Tato rostlina nemá zelené listy pro fotosyntézu ani kořeny pro získávání vody a živin ze země. Místo toho se opírá o hostitelské rostliny.
 • Stonek: Hlavním tělem kokotice čínské jsou tenké výhony podobné stonku. Tyto výhonky jsou světlé a mají tendenci ovinout se kolem hostitelských rostlin, které napadají.
 • Haustoria: Kokotice čínská má speciální orgány nazývané haustoria, které jsou schopné proniknout do cévního systému hostitelské rostliny. Haustoria slouží k získávání vody a živin, které kokotice potřebuje pro svůj růst a vývoj.
 • Květy a semena: Kokotice čínská se vyznačuje květy, které jsou obvykle drobné a bílé nebo světle růžové barvy. Květy jsou často uspořádány ve shlucích. Po opylení vznikají semena, která jsou malá a mají schopnost klíčit a začít nový růst, jakmile se usadí na vhodném hostiteli.
 • Rozmnožování: Kokotice čínská se může rozmnožovat vegetativně pomocí svých výhonků, které se ovinou kolem hostitelské rostliny a připojí se k ní pomocí haustorií. Tímto způsobem se kokotice šíří z jedné rostliny na druhou.

Celkově je kokotice čínská přizpůsobená svému parazitickému životnímu stylu, který jí umožňuje získávat potřebné živiny od hostitelských rostlin. Její morfologie se výrazně liší od běžných rostlin, které jsou schopny samostatné fotosyntézy a získávání živin z půdy.


Ekologie druhu

Ekologie kokotice čínské (Cuscuta chinensis) je úzce spojena s jejím parazitickým životním stylem a vztahem k hostitelským rostlinám. Zde jsou klíčové ekologické aspekty této rostliny:

 • Parazitismus: Kokotice čínská je obligátní parazit, což znamená, že zcela závisí na hostitelských rostlinách pro získání vody, živin a energie. Vytváří specifický vztah s hostitelskými rostlinami, kde se pomocí haustorií připojuje k cévnímu systému hostitele a získává z něj potřebné látky.
 • Hostitelské rostliny: Kokotice čínská nemá vlastní schopnost fotosyntézy, proto je zcela závislá na fotosyntetických hostitelských rostlinách. Vybere si různé druhy hostitelů, na kterých může parazitovat. Tyto hostitelské rostliny mohou být různých druhů, ale často jsou to rostliny pěstované jako plodiny, což může způsobit ekonomické škody.
 • Vliv na hostitele: Parazitismus kokotice čínské může mít významný vliv na hostitelské rostliny. Hostitelé mohou trpět ztrátou výnosu kvůli snížené dostupnosti živin a vody. Parazitismus také může oslabit hostitelské rostliny a zvýšit jejich náchylnost k chorobám a škůdcům.
 • Rozšíření: Kokotice čínská může být poměrně agresivní a rychle se šířit na nové hostitelské rostliny. Je schopná klíčit ze semen, která mohou být přenesena větrem, vodou, nebo i lidskou činností.
 • Vztah s prostředím: Tato rostlina je přizpůsobena k růstu ve světlých a dobře osvětlených oblastech, což jí umožňuje snadněji najít a připojit se k hostitelským rostlinám.


Obsahové látky

Kokotice čínská (Cuscuta chinensis) obsahuje různé chemické látky, které jsou charakteristické pro parazitické rostliny. Obsahové látky se mohou lišit v závislosti na různých faktorech, včetně prostředí, ve kterém rostlina roste a hostitelských rostlin, na kterých parazituje. Zde jsou některé z významných obsahových látek u kokotice čínské:

 • Flavonoidy: Kokotice čínská obsahuje různé flavonoidy, což jsou fytochemické sloučeniny s antioxidačními vlastnostmi. Tyto sloučeniny mohou pomáhat rostlině při obraně proti stresu a vnějším vlivům.
 • Fenolické sloučeniny: Fenolické sloučeniny jsou další typy fytochemických látek, které mohou mít antioxidační účinky a také mohou ovlivňovat interakce mezi kokoticí a hostitelskými rostlinami.
 • Lignany: Lignany jsou složkou buněčných stěn rostlin a mohou hrát roli v interakcích mezi parazitickou rostlinou a hostitelem.
 • Cukry a polysacharidy: Kokotice čínská může obsahovat různé cukry a polysacharidy, které mohou být využívány jako zdroj energie pro rostlinu.
 • Alkaloidy: Některé druhy kokotice mohou obsahovat alkaloidy, což jsou dusíkaté sloučeniny s různými biologickými účinky. Tyto látky mohou ovlivňovat interakce mezi kokoticí a hostitelskými rostlinami.

Je důležité poznamenat, že chemické složení kokotice čínské může být poměrně komplexní a může se lišit v závislosti na podmínkách prostředí. Výzkum týkající se obsahových látek kokotice čínské a jejich biologických účinků stále probíhá a ne všechny detaily jsou zcela známy.


Význam pro zdraví

Kokotice čínská (Cuscuta chinensis) není běžně známá pro svůj příznivý význam pro zdraví a nepoužívá se běžně v léčitelství nebo v potravinových doplňcích. Vědecké studie o léčebných účincích této rostliny na lidské zdraví jsou omezené a nedostatečné.

Některé druhy kokotic, včetně kokotice čínské, byly tradičně používány v některých čínských a jiných asijských léčebných systémech, ale použití bylo především spojováno s určitými stavy jako jsou problémy s ledvinami, erektilní dysfunkce a podobně. Tato tradiční použití však nebyla vědecky prokázána, a proto se nedoporučuje přípravky s kokoticí čínskou užívat.


Afrodisiakum

Kokotice čínská (Cuscuta chinensis) byla v tradiční čínské medicíně a některých jiných asijských léčebných systémech historicky spojována s afrodisiakálními účinky, tedy schopností zvyšovat sexuální touhu nebo výkonnost. Tyto údaje však nebyly vědecky důkladně prozkoumány ani potvrzeny.

Moderní vědecký výzkum kokotice čínské jako afrodisiaka je omezený a neposkytuje dostatečné důkazy o její schopnosti zvyšovat sexuální touhu nebo výkonnost. Proto nelze na základě současných znalostí jednoznačně říci, že kokotice čínská má afrodisiakální účinky.


Alternativní a domorodé názvy

Kokotice čínská (Cuscuta chinensis) může mít různé alternativní názvy a jména v různých jazycích a kulturách. Zde je několik z těchto názvů:

 • Anglicky: Chinese Dodder, Chinese Cuscuta
 • Čínsky: 中华菟丝子 (Zhōnghuá Tú Sī Zǐ)
 • Japonsky: チョウセンアブラコウモリ (Chōsen Abura Koumori)
 • Korejsky: 중국끈적이 (Jungguk Kkeunjeogi)
 • Vietnamsky: Thường nhục Trung Quốc
WEBOVÉ STRÁNKY ZDARMA