Bujarník johimbe

Původ druhu a jeho rozšíření

Bujarník johimbe (Pausinystalia johimbe) je strom, který patří do čeledi mořenovité (Rubiaceae). Původními oblastmi rozšíření tohoto druhu jsou tropické lesy západní a střední Afriky. Strom je endemickým druhem v několika zemích včetně Kamerunu, Gabonu, Nigérie a Konga.


Základní charakteristika a morfologie druhu

Bujarník johimbe (Pausinystalia johimbe) je středně velký strom s charakteristickou morfologií. Stromy mohou dorůstat výšky až kolem 30 metrů. Zde jsou základní charakteristiky a morfologické rysy tohoto druhu:

 • Kmen: Strom má poměrně štíhlý a vzpřímený kmen.
 • Kůra: Kůra je hladká, šedavé až hnědavé barvy. U starších stromů může být kůra drsnější.
 • Listy: Listy jsou stálezelené, eliptického tvaru a mají hladký okraj. Jsou uspořádány v protistojných párech na větvích.
 • Květy: Stromy bujarníku mají drobné, krémově bílé až nažloutlé květy, které jsou uspořádány ve specifických květenstvích (lata). Květy jsou opylovány hmyzem.
 • Plody: Plody bujarníku jsou kulovité bobule červené až černé barvy. Obsahují semena, ze kterých se získává yohimbin - účinná látka s farmakologickými účinky.


Ekologie druhu

Bujarník johimbe (Pausinystalia johimbe) je strom, který obývá tropické lesy západní a střední Afriky. Ekologie tohoto druhu zahrnuje několik klíčových aspektů:

 • Stanoviště: Bujarník preferuje především vlhké a teplé prostředí, což zahrnuje nížinné tropické lesy a oblasti s dostatečnou vlhkostí. Roste na různých typech půdy, včetně červených lateritů a hlinitých půd. Bujarník má rád stinná stanoviště, kde je dostatek humusu a vlhkosti. Dostatečné srážky jsou důležité pro jeho normální růst a vývoj.
 • Rozmnožování: Bujarník se může rozmnožovat generativním způsobem, kdy se šíří semeny obsaženými v plodech. Tato semena mohou být šířena různými způsoby, včetně ptáků a savců, kteří konzumují plody a následně vylučují nepoškozená semena jinde.
 • Endemický druh: Bujarník johimbe je endemickým druhem v rámci svého přirozeného výskytu v západní a střední Africe. To znamená, že se vyskytuje pouze v omezeném geografickém prostoru.
 • Význam v ekosystémech: Bujarník johimbe je součástí ekosystémů, ve kterých žije, a má svou roli v biodiverzitě. Poskytuje útočiště a potravu pro mnoho živočišných druhů, a také je součástí složitého potravního řetězce v lesních ekosystémech.

Jelikož je tento druh známý pro svá semena obsahující yohimbin, v některých oblastech byl a je vystaven nadměrnému sběru a těžbě, což může mít negativní dopad na jeho populaci a ekologickou stabilitu. Z toho důvodu bylo v některých zemích zavedeno omezení a regulace sběru těchto semen, za účelem ochrany populace tohoto druhu a zachování biodiverzity tropických lesů.


Obsahové látky

Bujarník johimbe (Pausinystalia johimbe) je známý především díky obsahu několika důležitých bioaktivních látek, z nichž nejvýznamnější je yohimbin.

 • Yohimbin: Yohimbin je alkaloid patřící do skupiny indolových alkaloidů. Je to pravděpodobně nejznámější bioaktivní látka obsažená v bujarníku. Yohimbin působí jako antagonist alfa-2-adrenergních receptorů, což vede ke zvýšenému uvolňování noradrenalinu a zvýšení průtoku krve v určitých částech těla, včetně genitálií. Díky těmto účinkům byl yohimbin v minulosti používán pro léčbu erektilní dysfunkce a jako afrodiziakum.
 • Ajmalicin: Dalším důležitým alkaloidem je ajmalicin. Jedná se o látku s antihypertenzními (snížení krevního tlaku) a antioxidačními účinky.
 • Corynantheidin: Tato látka je také indolový alkaloid. Výzkumy ukazují, že má potenciální vliv na adrenergní systém, ale jeho úloha v účincích není tak dobře prozkoumána jako u yohimbinu.
 • Ajmalin: Ajmalin je dalším indolovým alkaloidem, který byl izolován z bujarníku. Má různé farmakologické účinky, ale jeho konkrétní úloha není zcela jasná.

Je důležité zdůraznit, že i když yohimbin má farmakologické účinky, včetně vlivu na krevní oběh a erekci, jeho používání je kontroverzní a vyžaduje lékařský dohled. Nepřiměřené dávky yohimbinu mohou mít nežádoucí účinky jako jsou zvýšený krevní tlak, nevolnost, nervozita nebo nespavost. Užívání produktů obsahujících yohimbin je důležité před jakýmkoli užitím konzultovat s lékařem.


Význam pro zdraví

Bujarník johimbe (Pausinystalia johimbe) má určitý význam pro zdraví díky obsahu účinné látky zvané yohimbin. Yohimbin, který je jedním z hlavních alkaloidů obsažených v bujarníku, má farmakologické účinky, které se v minulosti využívaly v některých lékařských aplikacích. Nicméně je třeba poznamenat, že jeho použití je kontroverzní a vyžaduje lékařský dohled kvůli možným nežádoucím účinkům a interakcím s jinými léky.

Hlavními účinky yohimbinu jsou:

 • Podpora erekce: Yohimbin je známý pro své schopnosti zlepšit průtok krve v oblasti pánve a pomoci při dosahování a udržování erekce u mužů s erektilní dysfunkcí. To je důvod, proč byl yohimbin v minulosti používán jako léčivo pro problémy s erekcí.
 • Účinky na krevní tlak: Yohimbin může mít vliv na krevní tlak. Může zvýšit krevní tlak u některých jedinců, a proto by měl být užíván s opatrností u osob s hypertenzí (vysokým krevním tlakem).
 • Antidepresivní účinky: Některé studie naznačují, že yohimbin může mít mírné antidepresivní účinky, což může být spojeno s jeho vlivem na noradrenalin a serotonin v mozku.
 • Snížení tělesného tuku: Yohimbin byl zkoumán jako potenciální prostředek k podpoře hubnutí a snižování tělesného tuku. Některé studie naznačují, že může zlepšit lipolýzu (rozklad tuků) a odbourávání tukových zásob.

Bujarník má velký význam v tradiční africké medicíně a je používán v mnoha kulturách pro různé účely, avšak jeho použití je kontroverzní a vyžaduje pozornost ze strany zdravotníků a výzkumníků.

Je důležité si uvědomit, že i když yohimbin má některé pozitivní účinky, může také způsobit nežádoucí účinky, jako jsou zvýšený krevní tlak, nervozita, nevolnost nebo nespavost. Navíc může interagovat s jinými léky, zejména s antidepresivy a léky na krevní tlak. Proto by jeho použití mělo být pod lékařským dohledem a doporučuje se konzultovat s lékařem před jakýmkoli užitím produktů obsahujících yohimbin.


Afrodisiakum

Bujarník johimbe (Pausinystalia johimbe) byl historicky považován za přírodní afrodisiakum. Afrodisiakum je látka nebo prostředek, který je tradičně spojován s podporou nebo zvýšením sexuální touhy, libida nebo sexuální výkonnosti. Hlavním důvodem, proč je bujarník johimbe považován za afrodisiakum, je obsah účinného alkaloidu yohimbinu.

Yohimbin je známý svými účinky na krevní oběh a průtok krve v pánvi, což může zlepšit erekci u mužů s erektilní dysfunkcí. Bylo proto předpokládáno, že johimbe, který obsahuje yohimbin, může zvýšit sexuální výkonnost a libido u mužů, což bylo jedním z hlavních důvodů, proč byl v minulosti používán jako afrodisiakum.

Nicméně je důležité zdůraznit, že účinky johimbe a yohimbinu na sexuální funkce nejsou vědecky dobře prozkoumány a jsou stále kontroverzní. Existují jen omezené důkazy, které by potvrzovaly jeho účinnost jako afrodisiakum, a výzkumy v této oblasti jsou nekonzistentní.

Navíc je třeba zdůraznit, že užívání johimbe nebo přípravků obsahujících yohimbin může mít nežádoucí účinky a interakce s jinými léky. Než se rozhodnete pro použití bujarníku jako afrodisiaka nebo jakéhokoli jiného účelu, je nezbytné to konzultovat s lékařem, zejména pokud máte jakékoli zdravotní problémy nebo užíváte jiné léky.


Alternativní a domorodé názvy

Bujarník johimbe (Pausinystalia johimbe) má několik alternativních a domorodých názvů v různých oblastech, kde se vyskytuje. Tyto názvy mohou být používány místními obyvateli, tradičními medicínami nebo etnickými skupinami v různých zemích. Zde je několik z nich:

 • Yohimbe: To je asi nejznámější alternativní název používaný pro tento druh. Název "yohimbe" je odvozen od názvu účinné látky v bujarníku johimbe, kterou je yohimbin.
 • Yohimbine tree: V anglicky mluvících zemích je johimbe někdy označován jako "yohimbine tree", což značí strom s obsahem yohimbinu.
 • Idemne tree: V některých oblastech může být johimbe znám jako "idemne tree" nebo podobný název.
 • Odudu tree: V Nigerii může být johimbe označován jako "odudu tree" nebo "odudu" v národním jazyce yoruba.
 • Pausinystalia johimbe: Jde o vědecký název druhu, který se používá ve formálním biologickém a botanickém kontextu.
 • Corynanthe johimbe: Toto je starší synonymum pro Pausinystalia johimbe a bylo dříve používáno pro označení tohoto druhu.

Je důležité si uvědomit, že domorodé názvy mohou být odlišné v různých regionech a etnických skupinách, a proto mohou existovat další názvy, které nejsou uvedeny výše. Názvy mohou také záviset na konkrétním dialektu nebo jazyce používaném v dané oblasti.

VÁŽNÉ SEZNÁMENÍ